آیا آب‌گریزی پوشش‌ها همیشه مانند روز اول باقی می‌ماند؟

خیر. آب‌گریزی هرچند بسیار جذاب است ولی از ویژگی‌های فرعی پوشش‌های سرامیکی است. واقعیت این است که ویژگی خود‌‌پاکیزگی یک پوشش آب دوست می‌تواند بیشتر از یک پوشش آب‌گریز باشد. آب‌گریزی نتیجه‌ی انبساط سطحی بالایی است که یک پوشش ایجاد می‌کند. ویژگی آب‌گریزی سرامیک با توجه به گذر زمان و انباشته شدن آلاینده‌ها کمتر می‌شود ولی این موضوع هیچگونه ارتباطی به میزان محافظت آن ندارد. جهت بازیابی ویژگی آب‌گریزی به راهنمای نگهداری و مراقبت از خودرو در وب‌سایت ما مراجعه کنید و یا با مرکز مجاز خود تماس بگیرید