برو به صفحه: I Love² G my car
برو به صفحه: خدمات ما
برو به صفحه: گارانتی نامحدود
برو به صفحه: پوششهای محافظ
برو به صفحه: داستانها

مرکز آموزش جیون در اروپا

 

اخیرا اولین مرکز آموزش جیون در کلن آلمان افتتاح شده است، مکانی منحصر به فرد و خاص برای درک فلسفه جیون و کسب تجربه‌ای ناب از چگونگی مراحل اجرا