برو به صفحه: SHINE YOUR KNOWLEDGE.
برو به صفحه: WHAT IS CERAMIC COATING?
برو به صفحه: How does the coating work?
برو به صفحه: WHICH COATING IS THE BEST
برو به صفحه: Compare

سرامیک‌ها چه کار‌هایی انجام نمی‌دهند؟

سرامیک‌ها از خودروی شما در برابر خراش و خط و خش‌های دورانی محافظت نمی‌کنند مگر اینکه به درستی نگهداری شوند. آنها خودروی شما را در مقابل سنگ ریزه‌ها و سایش حفظ نمی‌کنند. فقط کاورهای محافظ رنگ می‌توانند از این نوع آسیب‌ها جلو گیری کنند. سرامیک، یک ابزار خارق العاده برای یک مصرف کننده‌ی آگاه است که به نگهداری و مراقبت از خودرو کمک می‌کند، اما راهکار تمامی مشکلات نیست

برو به صفحه: WHAT CAN I PROTECT ?
برو به صفحه: SELECT